Merke- og planleggingsdager

Desember 2019

13.

Luciafeiring

Januar 2020

10.

Planleggingsdag

Februar 2020

12.

Felles foreldremøte

April 2020

24.

Planleggingsdag

Mai 2020

7.

Dugnad kl:16-18

15.

17. mai feiring i barnehagen

22.

Planleggingsdag