Tilvenning

Hjerteligvelkommen til Jutul Kanvas-barnehage. Vi gleder oss til å bli kjent med barnet ditt og med deg.

Målet med tilvenningsdagene er at barnet finner trygghet og trivsel i et fang de kjenner.

Å begynne i barnehagen er en ny situasjon både for barnet og for dere som foreldre. Dere kommer med det kjæreste dere eier og vi har stor forståelse for at dette er sårbart. Vi ønsker derfor å gjøre tilvennings perioden så trygg og god som mulig.

Når dere får plass hos oss, vil dere i god tid før dere begynner bli kontaktet av pedagogiskleder på avdelingen. Dere kan gjerne komme på besøk før dere begynner om dere ønsker det.

Det er vanskelig å legge nøyaktig opp hvordan tilvenningsdagene blir, på grunn av individuelle forskjeller mellom barna. Noen barn er veldig åpne og nysgjerrige, mens andre barn trenger mer tid og det er helt i orden. Vi er opptatt av å ta barnet på alvor. Derfor tar vi hensyn til de individuelle forskjellene. Vi vil alltid å ha barnets trivsel og trygghet i fokus.

Om dette er en helt ny erfaring for barnet, håper vi at du har muligheten til å sette av en uke til tilvenning og at du uken etter, gir barnet kortere dager. Om dere er to foreldre, kan dere gjerne bytte på å være med på tilvenningsdagene. Vi ønsker da at dere ikke er her samtidig, da dette kan være litt overveldende for de andre barna på avdelingen. For de andre barna kjenner jo ikke dere.

Vi er åpne for lengre tilvenning om dere ønsker det, men da etter avtale med oss.

Tilvenning for barn som tidligere har gått i barnehage, vil som regel gå litt raskere. De er allerede vant til å være i barnehage og har erfart at når mamma og pappa går, så kommer de også tilbake. Men de trenger fortsatt litt tid de også på å bli trygge og det skjønner vi godt. De kjenner jo ikke oss og de andre barna enda. Derfor er det lurt at dere gir barnet kortere dager i starten og at dere har litt tid når dere leverer om morgenen.

Formålet med dagene og hva vi syns er viktig:

  • Trygg på en voksen. En trygghavn som de kan oppdage avdelingen ut ifra. Det aller viktigste med tilvenningsdagene er at barnet finner tryggehet hos en voksen på avdelingen. Dette blir barnets tilvenningsperson. Etter hvert vil barnet føle seg trygg på alle de voksne på avdelingen, men i starten er det godt å bare ha en å forholde seg til. Når du som foreldre merker at barnet begynner å bli trygg og slipper den nye voksne inn på seg, er det fint om du trekker deg litt tilbake.
  • Bli gradvis kjent med dagsrytmen slik at dagen blir forutsigbar og kjent. La barnet gradvis bli kjent med dagsrytmen slik at det ikke blir for overveldende med for mange nye inntrykk på engang. Vi voksne kan lese oss til hvordan dagsrytmen er, men barn trenger å erfare dette selv.
  • At barnet gradvis erfare at når dere går, så kommer dere også tilbake. Når og hvordan vi gjør dette avtales sammen med oss voksne på avdelingen. Det er viktig at dere ikke sniker dere ut, men gjør barnet oppmerksom på at dere går. Vi skjønner at dette kan gjøre vondt, men om barnet erfarer at dere plutselig blir borte, vil dette føre til økt utrygghet hos barnet. Derfor vil vi at dere gjør barnet oppmerksom på at dere går, selv om det kan være trist. Vi kan heller ringe dere etterpå og fortelle ærlig om hvordan det går. I starten er dere borte bare en liten stund. Etter hvert som vi ser at det går bedre, øker vi lengden. Dere kan gjerne sitte på møterommet vårt om dere vil mens dere er borte fra avdelingen. Vi har kaffe/ te og nett.
  • At dere foreldre blir kjent med oss. Disse dagene gir oss en unik mulighet til å bli kjent med hverandre. Det er dere som kjenner barnet best. Denne kunnskapen ønsker vi at dere deler med oss, slik at vi kan ta vare på barnet på best mulig måte. Dette skjer både uformelt under dagene av tilvenning, men også under start samtalen vi har i løpet av de første ukene.

Første dagen kommer dere etter avtale, ca kl: 9:30. Dere er sammen med barnet hele tiden og blir i barnehagen frem til vi spiser ca kl:11. Selv om barnet virker trygg og syns dette er kjempe spennende, kan det være lurt å avslutte dagen likevel er vår erfaring. Da får barnet gode minner om barnehagen og det blir gøy å komme tilbake igjen dagen etter. Neste dag kommer dere til samme tid og blir lengre. Hvordan vi legger opp dagene videre er ofte individuelt alt etter hvordan barnet syns dette er.

Hva ønsker vi at dere tar med de første dagene?

  • Bleier og klær til skift.
  • Drikkeflaske
  • Ta gjerne med smokker, bamse, koseklut eller lignende som barnet er vant med.
  • Bilder av dere foreldre, søsken, besteforeldre, tanter og onkler som barnet kjenner.

Dere vil få mer informasjon fra oss når dere begynner om hva barnet trenger å ha med seg i barnehagen, hva MyKid er, om hvordan vi jobber og hva vi syns er viktig . Vi forstår at det kan være mye nytt og at det kan være litt overveldende, spesielt den første tiden. Så ikke vær redd for å spørre oss om alt mulig og spør gjerne igjen om dere har glemt hva vi svarte eller ikke forstod hva vi sa første gang dere spurte. Hvordan du har det og din trygghet er viktig for oss.

Vi ønsker å ta godt vare på den skjønne gaven dere kommer med til oss. Denne lille nye verdensborgeren, helt i starten av livet sitt. Vi gleder oss til å bli kjent med dere.