Tilvenning

Hjerteligvelkommen til Jutul Kanvas-barnehage. Vi gleder oss til å bli kjent med barnet ditt og med deg.

Målet med tilvenningsdagene er at barnet finner trygghet og trivsel i et fang de kjenner.

Å begynne i barnehagen er en ny situasjon både for barnet og for dere som foreldre. Dere kommer med det kjæreste dere eier og vi har stor forståelse for at dette er sårbart. Vi ønsker derfor å gjøre tilvennings perioden så trygg og god som mulig.

Når dere får plass hos oss, vil dere i god tid før dere begynner bli kontaktet av pedagogiskleder på avdelingen. Dere er hjertelig vedkommen på besøk før dere begynner om dere ønsker det.

Det er vanskelig å legge nøyaktig opp hvordan tilvenningsdagene blir, på grunn av individuelle forskjeller mellom barna. Alder, personlighet og tidligere erfaringer både du og barnet ditt har fra før påvirker hvordan vi legger opp dagene. Noen barn er veldig åpne og nysgjerrige, mens andre barn trenger mer tid og det er helt i orden. Vi er opptatt av å ta barnet på alvor. Derfor tar vi hensyn til de individuelle forskjellene. Vi ønsker alltid å ha barnets trivsel og trygghet i fokus.

Om dette er en helt ny erfaring for barnet, håper vi du har muligheten til å sette av en uke til tilvenning og at du uken etter, gir barnet kortere dager. Om dere er to foreldre, kan dere gjerne bytte på å være med på tilvenningsdagene. Vi ønsker ikke at dere kommer begge samtidig inn på avdelingen, fordi dette kan være litt overveldende for de andre barna.

Vi er åpne for lengre tilvenning om dere ønsker det, men da etter avtale med oss.

Tilvenning for barn som tidligere har gått i barnehage og for eldre barn, går som regel mye raskere. De er allerede vant til å være i barnehage og har erfart at når mamma og pappa går, så kommer de også tilbake. Men de trenger fortsatt litt tid på å bli trygge og det skjønner vi godt. De kjenner jo ikke oss og de andre barna enda. Derfor lurt at du gir barnet kortere dager i starten og at du har litt tid når du leverer om morgenen den første tiden etterpå.

Formålet med dagene og hva vi syns er viktig:

  • Trygg på en voksen. En trygghavn som de kan oppdage avdelingen ut ifra.

Det aller viktigste med tilvenningsdagene er at barnet finner sin tryggebase hos en voksen på avdelingen. Dette blir barnets tilvenningsperson. Etter hvert vil barnet føle seg trygg på alle de voksne på avdelingen, men i starten er det godt å bare ha en å forholde seg til. Når du som foreldre merker at barnet begynner å bli trygg og slipper den nye voksne inn på seg, er det fint om du trekker deg litt tilbake.

  • Bli gradvis kjent med dagsrytmen slik at dagen blir forutsigbar og kjent.

La barnet gradvis bli kjent med dagsrytmen slik at det ikke blir for overveldende med for mange nye inntrykk på engang. Vi voksne kan lese oss til hvordan dagsrytmen er, men barn trenger å erfare dette selv.

  • At barnet gradvis erfare at når dere går, så kommer dere også tilbake.

Her er det viktig at dere ikke bare sniker dere ut, men gjør barnet oppmerksom på at dere går. Vi skjønner at dette kan gjøre vondt, men om barnet erfarer at dere plutselig blir borte, vil dette føre til økt utrygghet hos barnet. Derfor vil vi at dere gjør barnet oppmerksom på at dere går, selv om det kan være trist. Vi kan heller ringe dere etterpå og fortelle ærlig om hvordan det går.

I starten er dere borte bare en liten stund. Etter hvert som vi ser at det går bra, øker vi lengden. Dere kan gjerne sitte på møterommet vårt om dere vil mens dere er borte fra avdelingen. Vi har kaffe/ te og nett. Vi avtaler sammen på forhånd når dere skal gå.

  • At dere foreldre blir kjent med oss.

Disse dagene gir oss en unik mulighet til å bli kjent med hverandre. Det er dere som kjenner barnet best. Denne kunnskapen ønsker vi at dere deler med oss, slik at vi kan ta vare på barnet på best mulig måte. Dette skjer både uformelt under dagene av tilvenning, men også under start samtalen vi har i løpet av de første ukene.

Første dagen kommer dere etter avtale, ca kl: 9:30. Dere er sammen med barnet hele tiden og blir i barnehagen frem til vi spiser ca kl:11. Selv om barnet virker trygg og syns dette er kjempe spennende, kan det være klokt å dra likevel. For av og til er lurt å slutte mens leken er god er vår erfaring. Barnet får da gode minner og det blir gøy å komme tilbake igjen dagen etter. Neste dag kommer dere til samme tid og blir lengre. Hvordan dagene legges opp videre er ofte individuelt alt etter hvordan barnet syns dette er.

Hva ønsker vi at dere tar med de første dagene?

  • Bleier og klær til skift.
  • Drikkeflaske
  • Ta gjerne med smokker, bamse, koseklut eller lignende som barnet er vant med
  • Bilder av dere foreldre, søsken, besteforeldre, tanter og onkler som barnet kjenner.

Dere vil få mer informasjon fra oss om hva barnet trenger å ha med i barnehagen når dere begynner.

Vi ønsker å ta godt vare på den skjønne gaven dere kommer med til oss. Denne lille nye verdensborgeren, helt i starten av livet sitt. Vi gleder oss til å bli kjent med dere.